Home

Welkom op deze informatieve website over Kine Consult.

CORONAVIRUS: WE ADVISEREN OM NIET-DRINGENDE KINESITHERAPIEBEHANDELINGEN OP TE SCHORTEN

16/03/2020 – In het licht van de precaire en snel evoluerende toestand heeft de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten AXXON het standpunt ingenomen om maatregelen te adviseren die een verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen. Daarom raden wij de Belgische kinesitherapeuten aan om vanaf maandag 16 maart 2020 enkel nog de noodzakelijke en urgente behandelingen uit te voeren. De continuïteit van zorg voor een bepaalde patiëntengroep blijft noodzakelijk. Deze noodzakelijke kinesitherapeutische behandelingen moeten één op één uitgevoerd worden met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Patiënten die de komende weken een afspraak hebben worden door ons telefonisch gecontacteerd. Voor hoogdringende zorg contacteer je best één van de therapeuten. Online afspraken zijn tot 6/4 niet mogelijk.

 

Multidisciplinair centrum voor gespecialiseerde kinesitherapie, psychotherapie en podologie

Kine Consult biedt een kwalitatief hoogstaande en gespecialiseerde therapeutische aanpak voor zeer diverse klachten en pathologieën. Onze medewerkers zijn specialisten in verschillende domeinen waaronder manuele therapie, respiratoire kinesitherapie, lymfedrainage (Vodder), myofasciale therapie, spierkettingen volgens Busquet, handrevalidatie, sportkinesitherapie, kinesitherapie bij temporomandibulaire disfuncties (kaakproblemen) e.a. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van aanvullende en gespecialiseerde technieken zoals vertebrale manipulaties, dry needling, osteopatische technieken e.a.....

In onze multidisciplinaire praktijk werken de kinesitherapeuten ook nauw samen met een podoloog en een klinisch psycholoog (o.a. voor relaxatietherapie,mindfulness en pijnmanagement). Deze gecombineerde behandelingen resulteren in een effectievere aanpak van o.a. een chronische pijnproblematiek, stressgerelateerde pijnklachten, bewegingsangst e.a.. 

Elke behandeling wordt individueel ingesteld en bijgestuurd na een grondig onderzoek . Meestal bestaat de behandeling vooral uit een combinatie passieve therapeutische technieken (mobilisaties, manipulaties, spierontspannende technieken, massage, stretching,...), specifieke oefentherapie advies i.f.v. de dagelijkse bezigheden (o.a. nek- & rugschool, hef- en tiltechnieken, ergonomie in de werksituatie,…). 

De specifieke opvolging in het kader van chronische pijn vraagt soms een multidisciplinaire aanpak die eventueel kan worden opgestart, uiteraard steeds in samenspraak met de patiënt en de verwijzer. 

We hebben onder andere veel ervaring met alle rug- en nekklachten, kaakproblemen, bekkenpijn, staartbeenletsels, revalidatie na sportletsels en operaties, complexe en chronische klachten, longaandoeningen, lymfedrainage o.a.na borstkanker, zwangerschapskinesitherapie (pre- en postnataal),...

Onze podoloog Michiel is gespecialiseerd in gang- en loopanalyse, zooltherapie op maat en screening bij diabetes.